Ατταλείας 9   Ν. Σμύρνη  17123
τηλ : 2109370032, 2109347234  6972014286
fax: 2109347234  email: nkyra@tee.gr

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Από το 1990 με συνέπεια προσπαθούμε για πρωτοποριακό και έμπειρο λογισμικό δημοσίων Εργων. 

Πρώτοι και στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω INTERNET

από την 28/11/1997

1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ (08--06-2017) >>> ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
2. Εταιρεία - Προφίλ >>>
3. Προϊόντα- Προγράμματα >>>
4. Ενημερώσεις Προγραμμάτων κλπ >>> 
5. Tools -Demo - Υποδείγματα (ΣΑΥ-ΦΑΥ-ΠΠΕ, Help - Fonts - Pdf) >>>
6. Νομοθεσία-Νομολογία Προδιαγραφές-Νέα Τιμολόγια-Συνδέσεις >>>
7. Πίνακες Τιμών Ασφάλτου >>>  (2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 και 2016)
8. Eντυπες Εκδόσεις >>>

Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Ammyy Admin V3.5(rar)          AnyDesk

κατεβάστε (Στην επιφάνεια εργασίας) και εκτελέστε το πρόγραμμα.

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΑΚΕΤΟΥ για Εργολάβους ErgoWin32+ErgoLand+ErgoMetr+ErgoGraph32+ErgoNorm +320GB USB Disk  ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.  

Μόνο 990+ΦΠΑ

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ (απο το 2002)
Πάρτε τα προγράμματα μας και τα έργα σας 
σε κινητό USB-2 δίσκο 80-500GB
(ή και σε FAST USB STICK)
και δουλέψτε παντού . . .  

στο γραφείο στο εργοτάξιο στο σπίτι στην υπηρεσία...

σε οποιοδήποτε Η/Υ με Windows(XP,Vista,7 κ.λ.π)

ΔΕΝ χρειάζεται καμία μόνιμη εγκατάσταση

 

Ημερολόγια

Τώρα και  
Αναλυτική Οικονομική Διαχείριση έργων
Εταιρίες, Έργα, Κέντρα κόστους, Συνεταίροι, Ταμείο, Επιταγές, Τράπεζες, ΕΚΚΟ, Υλικά, Τιμές υλικών,
 Αναλυτικό ημερολόγιο εργατικών, Μισθοδοσία, ΙΚΑ ΑΠΔ κλπ