Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : 210.9370032 - 6972014286 
τηλ.-fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr
 Μήπως είστε ο κατάλληλος 
συνεργάτης για μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας...
Πληροφορίες για το ERGOMATH
Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

                              ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ErgoMath  6.XX
1. Μπορούμε να επεξεργαστούμε σενάρια προσφορών μέσα σε ένα φύλο του EXCEL. Δηλαδή γράφουμε σε μία στήλη διάφορα ποσοστά ή ποσά εκπτώσεων και αφού τα επιλέξουμε(με συλλογή) πατάμε [CONTROL-SHIFT+Ε] και αμέσως στο τέλος της επιλεγμένης σειράς εμφανίζεται ποιο ποσοστό παίρνει τη δουλεία και ποιο είναι το κ (κάπα).Εχουμε δηλαδή όλες τις ευκολίες του EXCEL δηλαδή αντιγραφή στηλών κ.λ.π. και τελικά έχουμε σε ένα φύλο όλο το σκεπτικό προσέγγισης το oποίο αποθηκεύουμε και ανακαλούμε ανεξάρτητα. 
2. Όταν έχουμε σύστημα δημοπρασίας μεεπί μέρους εκπτώσεις, μπορούμε να ορίσουμε το ποσό προφοράς ή την μέση έκπτωση που θέλουμε να προσεγγίσουμε οπότε το πρόγραμμα προσπαθεί με διάφορους συνδυασμούς των επί μέρους ακεραίων ποσοστών να προσεγγίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα η ταχύτητα αναζήτησης είναι πολύ μεγάλη (~1.000.000 συνδυασμούς το λεπτό για 6 επιμέρους ποσοστά) 
3. Ακόμα μπορούμε να καθορίσουμε διάφορα σενάρια στα οποία επιπλέον να ορίσουμε να παραχθούν τυχαία ποσοστά σε διάφορα διαστήματα π.χ στο διάστημα 26-28 θέλουμε 6 τυχαία ποσοστά, στο διάστημα 22-25 θέλουμε 5 κ.ο.κ. Οπότε το πρόγραμμα παράγει συνέχεια τέτοιες τυχαίες σειρές σε ειδικό φύλλο και εφαρμόζει το μαθηματικό τύπο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι να τη διακόψουμε  (παράγονται και ελέγχονται  400  περίπου σειρές το λεπτό). 
         Αμεση παραγωγή στατιστικών γραφημάτων στις παραπάνω παραγόμενες σειρές 
Μπορούμε να επιλλέξουμε τον τύπο γραφήματος (Μπάρες, πίτα ή εμφανιση της σειράς δεδομένων)
Μπορούμε να ορίσουμε το βήμα ανάλυσης των στατιστικών αποτελεσμάτων.
Μπορούμε ακόμα να επιλέξουμε σε ποιά σειρά-γραμμή θέλουμε να κάνουμε στατιστικά γραφήματα δηλαδή:
1. Στη σειρά [ π.μ.π.]
2. Στη σειρά [ κ     ]
3. Στη σειρά [ μ"    ]
4. Στη σειρά [ Μ.Ο.  ]
Όταν κάνουμε κάποια αλλαγή στις παραπάνω επιλογές κατάμε το πλήκτρο [Υπολογισμός στατιστικών] για να ξαναυπολογιστιύν τα στατιστικά γραφήματα.

Τέλος  μπορούμε να εκτυπώσουμε τα γραφήματα πατώντας το σχετικό πλήκτρο