Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : 210.9370032 - 697.2014286  τηλ.-fax: 210 9347234 
email: nkyra@tee.gr
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΠ)

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOPLUS
 

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ WINDOWS 32bit (Delphi) 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoLand NEO(Σχεδίαση το 2001)To νέο πανίσχυρο πρόγραμμα για τα Δημόσια Εργα 

Πλήρης υποστήριξη έργων σε ευρώ σύμφωνα με την τευταία Εγκύκλιο 36 Δ11δ/518/3/13-12-2001)

Ανακεφαλαιωτικοί - Συγκριτικοί. Πίνακες, Συμπληρ. συμβάσεις Λογαριασμοί, αναθεωρήσεις, Εργασίες κατ’ αποκοπή,  Υλικά επί τόπου (Πλήρης διαχείριση απορρόφησης) , προκαταβολές.  ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
(και με δυνατότητα επεξεργασίας Χρονοδιαγράμματος GΑΝTΤ & PΕRΤ)ErgoCAD-I 
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής.
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoMetr
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα γενικών επιμετρήσεων σε έργα από το ERGOWIN και ERGOLAND ( ή και χωρίς αυτά)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΚΝΤΜ
ErgoWin -32
To σύγχρονο, πανίσχυρο (αλλά και ευκολόχρηστο) πρόγραμμα για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης  και τευχών δημοπράτησης, σύνταξης Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Ergo-Finances version 1.93.4 (15- 7-2003)
Βελτίωση τρόπου άμεσης εξόφλησης ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Νέα βελτιωμένη έκδοση και με πλήρη υποστήριξη  ποσών σε Ευρώ
και  πληρέστερη επεξεργασία επιταγών-αξιογράφων
To σύγχρονο Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης  έργων.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (EuroCalculator) (Νέα έκδοση) 
κατεβάστε (και αποσυμπιέστε) δωρεάν ένα χρήσιμο μετατροπέα Ευρώ<> Δραχμές)  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ SUPERCALCULATOR)


TA ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ (Dos

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoPlus (dos εφαρμογή) 
NEA  version 6.3E  Σε εφαρμογή της εγκυκλίου Ε36 –19/12/2001Δ11δ/518/3
Στη νέα έκδοση του ERGOPLUS  μπορούμε για τα παλαιά έργα με προϋπολογισμό σε ΔΡΑΧΜΕΣ να έχουμε μερικές δαπάνες (και όλες τις επόμενες δαπάνες) σε ΕΥΡΩ
Ολες οι εκτυπώσεις (λογαριασμοί, εντολές, αναθεωρήσεις κλπ)  υπολογίζονται σε ΕΥΡΩ.

To πιο ολοκληρωμένο και καταξιωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης Δ. έργων.
από το 1989 με συνεχή ανανέωση


ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ErgoGraf (dos εφαρμογή) 
To μοναδικό για   επεξεργασία  επιμετρητικών  πινάκων σιδηρού οπλισμού
Ειδική windows (95,98,Me) εφαρμογή για  επεξεργασία και εκτύπωση κειμένων από DOS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ergo-ABC (Προσφορά δωρεάν)
Με πλήρη έλεγχο και προεπισκόπιση. Ρύθμιση περιθωρίων και προσανατολισμού  σελίδας  εκτύπωση επιλεγμένων σελίδων, αλλαγή μεγέθους γραμμάτων, έντονα, υπογράμμιση κ.λ.π
Κατεβάστε και αποσυμπιέστε το σχετικό αχρείο στο οποίο περιλαμβάνεται η ειδική γραμματοσειρά μας  LINEDRAW. 
Την γραμματοσειρά αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε στα Windows από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ.