Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : 010.9370032 - 097.2014286 
τηλ.-fax: 010 9347234       email: nkyra@tee.gr

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOMATH

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)
 

ErgoTech
Company Profile
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • Η "ERGOTECH-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" είναι  μία ατομική ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ επιχείρηση με βασικό στέλεχος τον Νικόλαο Π. Κυρανάκο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. (1972) και εργολήπτη δημοσίων έργων από το 1977. 
 •  Είναι εν ενεργεία κατασκευαστής (Μ.Ε.Κ. Δ' τάξης σε όλες τις κατηγορίες έργων) και εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ σε 4 συνεχόμενες τριετίες.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση γνώση και την καθημερινή αντιμετώπιση με κάθε λεπτομέρεια όλων των θεμάτων που έχουν  σχέση με τα Δημόσια Eργα και ειδικότερα με την μηχανογραφική εφαρμογή αυτών. 
 •  Το Αντικείμενο των εργασιών της "Π.Δ.Ε." είναι η παραγωγή εφαρμογών-προγραμμάτων που έχουν σχέση με την μελέτη, δημοπράτηση, τεχνική παρακολούθηση, εκτέλεση, επίβλεψη, επιμέτρηση, σχεδίαση καθώς και την οικονομική παρακολούθηση δημόσιων (και  όχι μόνο) έργων. 
 • Η αποκλειστική απασχόληση στον χώρο της πληροφορικής ξεκίνησε το 1989 όπου σε συνεργασία τότε με την εταιρεία "MEMORY" δημιουργήθηκε η πρώτη έκδοση της εφαρμογής παρακολούθησης δημ. έργου "ERGOPLUS". 
 • Από το 1991 συνεχίζει στη ατομική επιχείρησή του και ολοκληρώνει το "ERGOPLUS" και τις εφαρμογές "ERGOGRAF" (1992) και "ERGOSTAR" (1993).  Η βασική επιδίωξη του είναι πληρέστερες εφαρμογές και απόλυτη (προσωπική κατά το δυνατόν) υποστήριξη των πελατών-συναδέλφων. 
 • Παράλληλα με την βελτίωση, ενημέρωση (σύμφωνα με την νομοθεσία των Δημόσιων έργων) και ανανέωση των παραπάνω εφαρμογών, κατασκευάζει "customize" εφαρμογές για ειδικές επιμετρήσεις κ.λ.π. 
 • Το 1996 ξεκινά τις νέες εφαρμογές σε WINDOWS. Αρχικά το "ERGOWIN" και μετά τα υπόλοιπα «ERGOFINANCES» (1997), «ERGOMATH»(1998),  «ERGOMETR»(1999), “ERGOCAD” & “ERGOLAND” (2000) πάντα με γνώμονα ποιοτικές και πληρέστερες εφαρμογές. 
 •  Πάντα πρωτοπόροι υλοποιήσαμε πρώτοι την δυνατότητα ενημέρωσης των εφαρμογών μας μέσω  μέσω του διαδικτύου (Internet) με τη σελίδα μας WWW.ERGOTECH.GR που από το 1997 εξυπηρετεί και ενημερώνει τους πελάτες μας. 
 • Η ενημέρωση της ιστοσελίδα μας με τις νέες  τιμαριθμικές και τα αρχεία  των συντελεστών αναθεώρησης,  γίνεται ταυτόχρονα (ή και πολύ νωρίτερα) από την στιγμή που θα εκδοθούν από το σχετικό φορέα (ΥΠΕΧΩΔΕ). 
 • Η άμεση χρησιμοποίηση των εφαρμογών από τον ίδιο, η άμεση σχέση με τον χώρο των δημόσιων έργων (Δημ. Υπηρεσίες, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ), και η  άμεση παρακολούθηση μεγάλων έργων  όπως το έργο Αποπεράτωση Εφετείου Αθηνών με πάνω από 3500 άρθρα εργασιών, 30 αναθεωρητικά τρίμηνα, 50 πιστοποιήσεις (60 δις δρχ.) κ.λ.π., είναι το κλειδί για αποδοτικές λειτουργικές και ισχυρές εφαρμογές. 
 • Σαν ατομική επιχείρηση έχει ευελιξία και ταχύτητα στη παραγωγή και ενημέρωση καθώς και αμεσότητα με τους πελάτες του. 
 • Στο πελατολόγιο υπάρχουν πάνω από 1500 ευχαριστημένοι πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Δημόσιες Υπηρεσίες, (ΔΕΠΟΣ, ΔΕΥΑ, Δήμοι, Νομαρχίες, ΤΥΔΚ,  Ολυμπιακά έργα Ο.Ε. 2004 κ.λ.π.) κατασκευαστικές εταιρείες όλων των τάξεων (από Η' τάξεως μέχρι Δ') μεμονωμένοι κατασκευαστές και μελετητές.