Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : 2109370032, 2109347234 - 6972014286 
fax: 2109347234 email:  nkyra@tee.gr
Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand
Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ErgoNorm

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES
 

Πληροφορίες για το ERGOPLUS
Πληροφορίες για το ERGOSTAR
Πληροφορίες για το ERGOGRAF
 

Κατεβάστε ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoWin 32 (με εμπειρία από το 1995)  Οικονομική ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το  Ergowin32

Με ΟΛΑ τα άρθρα και με τα (ΠΑΝΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ) νέα Τιμολόγια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τα άρθρα Τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων), ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ κ.λ.π. του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α ́ 116) και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού

Δείτε τα ("πάντα" ενημερωμένα) νέα τιμολόγια 
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων Ergowin


To σύγχρονο, πανίσχυρο πρόγραμμα για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης  και τευχών δημοπράτησης, σύνταξης Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ, (αυτόματη αναγωγή-αποαναθεώρηση σε υλικά εμπορίου, υπολογισμό του Σίγμα κ.λ.π). Ειδική παρακολούθηση τιμών κόστους - εμπορίου και πραγματικών τιμών σε υλικά και εργασίες με ιδιαίτερο αρχείο Προμηθευτών - Υπεργολάβων. (Αναλυτικά τιμολόγια, τεύχη προδιαγραφών, εικόνες, μεταφορά σε Excel κ.λ.π.). Για WINDOWS 95, 98, 2000,  & XP, για δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμούς μελετών-και κατασκευών, κατασκευαστικές εταιρείες δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και για μεγάλες ή μεσαίες εταιρίες-γραφεία μελετών 

ERGOWIN = Ergo - Winner
πέρα από κάθε σύγκριση με αντίστοιχα άλλα προγράμματα σε ευχρηστία, ταχύτητα, δύναμη, εκτυπώσεις
Παρατηρήσεις και νέες δυνατότητες info5c.txt

Το ERGOWIN32 είναι ένα σύγχρονο, πανίσχυρο πρόγραμμα για σύνταξη προϋπολογισμών, και τευχών δημοπράτησης, κοστολόγησης, σύνταξης Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ, παρακολούθησης τιμών εμπορίου και πραγματικών τιμών σε υλικά και εργασίες. 

Απευθύνεται σε μεγάλες ή μεσαίες  εταιρίες μελετών έργων, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς μελετών και κατασκευών δημόσιων έργων, καθώς και σε κατασκευαστικές εταιρείες 
Το Ergowin είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα σχεδιασμένο απ’ την αρχή σε περιβάλλον WINDOWS (λειτουργεί  σε windows  98/B, 2000,- Xp-Vista) με τα πιο μοντέρνα εργαλεία  ανάπτυξης, παρόλα αυτά, όπως και  σε όλα τα προγράμματα μας δεν έχουμε αφήσει τίποτε χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Ο καθημερινός χρήστης θα  αισθανθεί την άνεση του καλοδουλεμένου προγράμματος, ενώ ο έμπειρος δυναμικός χρήστης θα αντιληφθεί αμέσως τη «δουλεία» που υπάρχει κάτω από οποιαδήποτε φόρμα και λειτουργία
Περιλαμβάνει: 
Αρχείο με όλες τις Βασικές τιμές και τα Αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) για όλες τις κατηγορίες εργασιών (οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, υδραυλικά, ηλεκτρομηχ/κα Ι & ΙΙ, εγγειωβελτιωτικά, πρασίνου, αναδάσωσης, εργαστηριακών γεωτρήσεων, επισκευών λόγω σεισμού, Υπουργείου πολιτισμού, περιγραφικά οδοποιίας-λιμενικών, ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2004, 2005 , κλπ).
Κάθε Αρθρο (βασική τιμή ή Εργασία) μπορεί να έχει αναφορά σε άλλο άρθρο που μπορεί να είναι είτε άρθρο Προδιαγραφών είτε άρθρο τεχνικής περιγραφής. Ακόμα κάθε άρθρο μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες και σχεδιαγράμματα που το χαρακτηρίζουν (π.χ. λεπτομέρεια κατασκευής). 

Αρχείο με τιμές όλων των άρθρων που για κάθε περίοδο (τρίμηνο) μπορούμε να έχουμε 3 διαφορετικές. 1) Επίσημη. 2) Τιμή εμπορίου. 3) Πραγματική τιμή κόστους. Το αρχείο μπορεί να έχει απεριόριστό αριθμό περιόδων. (1995-2000) και για  το 2001 και σε δραχμές και σε ευρώ , 2002 και μετά μόνο σε ευρώ

Αρχείο με συντελεστές Αναθεώρησης τριμήνων με όλους τους συνδυασμούς (εκκίνηση-εκτέλεση) με εκτυπώσεις ακριβώς όπως τη μηχανογραφημένες εκτυπώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ
Η ενημέρωση Τιμαριθμικών-Συντελεστών αναθεώρησης γίνεται είτε με δισκέτα είτε  μέσω  internet και μέσα  από τη σελίδα μας (downloads).

Δυνατότητα εκτύπωσης λίστας τιμών με ομαδική επιλογή των επιθυμητών άρθρων.

Σύστημα παρακολούθησης τιμών Προμηθευτών-υπεργολάβων.
-Αρχείο Προμηθευτών - υπεργολάβων.
-Αρχείο Προσφορών - τιμολογίων αγορών
-Αρχείο  Τιμών και άλλων στοιχείων για κάθε επιμέρους προσφερόμενη τιμή στα παραπάνω παραστατικά.

Σύνταξη  προϋπολογισμών μελέτης - κοστολόγησης και ΠΚΝΤΜ 

 • Σε κάθε έργο-προϋπολογισμό μπορούμε να ορίσουμε τα παρακάτω στοιχεία: 
 • Τρίμηνο επεξεργασίας. 
 • Πιθανό ενιαίο Οφελος, έκπτωση, Φ.Π.Α..κ.λ.π 
 • Κείμενα σχετικά με: Τίτλους Εργου, Τίτλους Φορέα-υπηρεσίας, Επωνυμία Αναδόχου, Υπογραφή αναδόχου κ.λ.π. 
 • Πίνακες Στρογγυλοποίησης για τις τιμές και τις ποσότητες. 
 • Κατηγορίες- ομάδες- υποομάδες σε 4 επίπεδα. 
 • Σε κάθε κατηγορία (σε όλα τα επίπεδα) μπορεί να εφαρμόζεται ένας συντελεστής στις υπολογιζόμενες τιμές και στις ποσότητες.
 • Κάθε άρθρο μπορεί να έχει δύο τιμές. Τιμή υπολογιζόμενη και (αυθαίρετη) τιμή χρήστη.
 • Σε κάθε άρθρο μπορούμε να ορίσουμε έναν ή περισσότερους κωδικούς Αναθεώρησης με τα σχετικά ποσοστά, από πίνακα με τους επίσημους κωδικούς.
 • Ανάλυση Κόστους για κάθε άρθρο ή κατηγορία ή για όλο το έργο. Με αναλυτικό ή συνοπτικό κατάλογο ποσοτήτων των βασικών τιμών και άρθρων  που  χρησιμοποιούνται και μεταφορά σε περιβάλλον EXCEL για παραπέρα επεξεργασία.
 • Εξαγωγή προϋπολογισμού σε φύλλο EXCEL
 • Αντιγραφή και επικόλληση κατηγορίας (με όλα στοιχεία της ) στο ίδιο ή άλλο έργο
Στη σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ
 • Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναγωγής-αποαναθώρησης των τιμών εμπορίου.-
 • Αυτόματη αναγωγή των νέων τιμών λόγω (σ) και τεκμαρτής έκπτωσης.
 • Αμεσος υπολογισμός του Σίγμα Αναγωγής (Σα) ανά κατηγορία 


Αρχεία χρηστών με πλήρη διαχείριση από τον supervisor με κωδικούς, δικαιώματα σε διάφορες εργασίες, κ.λ.π  όπως : Μόνο ανάγνωση και εκτύπωση προϋπολογισμών, απαγόρευση διαγραφής άρθρων άλλων χρηστών κ.λ.π.

Αρχείο με μονάδες μέτρησης

Αρχείο περιόδων (τρίμηνα).

Παραμετροποίηση εφαρμογής. Τυπικά  κείμενα, μορφή αριθμών, κλίμακες στρογγυλοποίησης αριθμών κ.λ.π

Εκτυπώσεις :
Προϋπολογισμού μελέτης-προσφοράς (και συνοπτικό με μόνο τις Κατηγορίες) Τιμολόγιου μελέτης-προσφοράς Ανάλυσης Τιμών (Βασικές τιμές, Βοηθητικές τιμές ,Συντελεστές, Τιμές εμπορίου, Τιμές εφαρμογής με δυνατότητα επιλογής και στη σειρά εμφάνισης Προμέτρησης Τεύχος εικόνων-λεπτομερειών Τεύχος Προδιαγραφών Τεύχος Εκτέλεσης εργασιών Κειμένων (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ, Γ.Σ.Υ κλπ)Πίνακα υπολογισμού Σίγμα (Σα) Σε όλες τις εκτυπώσεις μπορούμε να επιλέξουμε γραμματοσειρές, χρώματα και μεγέθη για διαφορετικά τμήματα των εκτυπώσεων π.χ. Τίτλο έργου, υπηρεσία, τίτλο εκτύπωσης, περιγραφή άρθρου, τιμή, Α.Τ. τιμή ολογράφως κ.λ.π. Εύκολη μεταφορά των εκτυπώσεων σε οποιοδήποτε επεξεργαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Inport-export)
Αυτόματη αποθήκευση των νέων άρθρων σε αντίγραφο αρχείο (BackUp) με δυνατότητα μεταφοράς του για σύνδεση σε άλλο Η/Υ που έχει Ergowin. Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς έργου Εξοδος προϋπολογισμού έργου σε EXCEL Εξοδο Ανάλυσης άρθρου σε Excel.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης άρθρων χρήστη από άλλα προγράμματα


ErgoWin1.01 Demo Παρουσίαση σε μορφή PowerPoint