Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 171 23
τηλ :010.9370032 τηλ.-fax: 010. 9347234 - 097.2014286
email:nkyra@tee.gr

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOMATH

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Ενημερώσεις Προγραμμάτων

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoGraf
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

To μοναδικό για επεξεργασία επιμετρητικών πινάκων σιδηρού οπλισμού σε οθόνη γραφικών. Εκτύπωση-σχεδίαση σχημάτων με τα επιμέρους μήκη, απλούστατη προσθήκη νέων σχημάτων, πλήρης διαχείριση αρχείων σχημάτων και αρχείων πινάκων.ErgoGraf version 4.18  ΤΙΜΗ  ΜΟΝΟ 250 €. +ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ERGOGRAF είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης και επιμέτρησης σιδηρού οπλισμού που απευθύνεται σε μελετητές, εργολάβους, κατασκευαστές καθώς και σε εμπόρους - προμηθευτές σιδήρου οπλισμού.

Το ERGOGRAF δημιουργεί και επεξεργάζεται πίνακες οπλισμού με απόλυτη εποπτεία των σχημάτων σε οθόνη γραφικών. Εκτυπώνει σε όλους τους εκτυπωτές (ακίδων, ψεκασμού-Inkjet & Laser), πίνακες οπλισμών με σχεδίαση των σχήματων ακόμα και υπό κλίμακα.


Η τελευταία  έκδοση του ErgoGraf  version 4.18 (29- 3 -2003) 
 Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης info4.txt

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Δημιουργία αρχείου - πίνακα οπλισμού με αυτόματη εκτέλεση των υπολογισμών. Εισαγωγή πρακτικά απεριόριστου αριθμού εγγραφών-μορφών, διαστασιολόγηση, επιλογή διάτομης (Φ) και Stahl πλήθους ομοίων μελών και ομοίων τεμαχίων ανά μέλος. 

- Εισαγωγή και επεξεργασία ειδικών μορφών π.χ. σπειροειδή οπλισμό κυκλικών υποστυλωμάτων και μανδύα ορθογωνικών υποστυλωμάτων. 

- Τροποποίηση - επέκταση από τον χρήστη της βιβλιοθήκης με τις τυπικές μορφές μέχρι 255 μορφές ανά βιβλιοθήκη. 

- Δημιουργία νέων αρχείων από υπάρχοντα άλλα αρχεία με διάφορες παράμετρους. (Ταξινόμιση, επιλογή σχημάτων, διαμέτρων κ.λ.π.) 

- Εκτυπώσεις Πινάκων οπλισμών με σχεδίαση των σχημάτων και αναγραφή σε κάθε "σπάσιμο" του σίδερου του αντίστοιχου μήκους. 

- Εκτύπωση-σχεδίαση υπό κλίμακα κάθε σίδερου από τον πίνακα οπλισμού. 

- Εκτύπωση-σχεδίαση των τυπικών μορφών της βιβλιοθήκης σχημάτων. 

- Ολες οι εκτυπώσεις γίνονται σε αρχεία εκτυπώσεων με δυνατότητα επεξεργασίας (όσων βέβαια δεν περιέχουν σχήματα) με τον ενσωματωμένο Επεξεργαστή κειμένου. 

- Super calculator με όλες τις συναρτήσεις (SIN, ATAN, SQRT, LN, LOG, κ.λ.π.) με 260 μεταβλητές και 6 γραμμές των 50 χαρακτήρων με τύπους του χρήστη, ταυτόχρονα, που αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο αρχείο. 

- Ημερολόγιο με όλες τις Ελληνικές αργίες (Πάσχα κ.λ.π). 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Για να είναι δυνατή η καλή λειτουργία του προγράμματος απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός. 
1. Υπολογιστής : οποιοσδήποτε IBM PC/XT/AT ή COMPATIBLE. 
2. Oθόνη : Color VGA, Μονόχρωμη-Γραφική 
3. Κάρτα Οθόνης : οποιαδήποτε VGA, SVGA, EGA, Hercoules 
4. Κεντρική Μνήμη : 640 Κbytes ελάχιστη μνήμη. 
5. Περιφ.Μνήμη : Σκληρός Δίσκος με 10ΜΒ ελέυθερα. 
6. Εκτυπωτής :  Laser ή  InkJet με δυνατότητα PCL4 ή νεώτερη 
    (HP 4L, 5L, 6L, 1100 , 690, 695, 850, 930, 950 1120, 1220), EPSON Stylus 1000,1500,1520 κ.α. 
7. Λειτουργικό : MS-DOS 3.3 ή νεώτερο, 
   WINDOWS 3.1 , 95 ,98, Με, 2000, XP