Ατταλείας 9  Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : (210) 9370032, 9347234 - 697.2014286 
τηλ.-fax: 210.9347234 email:  nkyra@tee.gr
 Μήπως είστε ο κατάλληλος 
συνεργάτης για μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΦΙΛ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Demo - Help
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στείλτε μας το email σας για να σας ενημερώνουμε για ότι νεότερο
Ενημερώσεις  Προγραμμάτων - DownLoads

29-6-2018
Για τους κανονικούς νόμιμους χρήστες & συνδρομητές
 (Κρατήστε το [Shift] του πληκτρολογίου και Πατήστε με το ποντίκι στις ΜΠΛΕ περιγραφές για να καταβάσετε το σχετικό αρχείο)
Άμεση Μετάβαση >> ErgoWin32 ErgoLand ErgoMetr ErgoFinances32 ErgoGraph32 ErgoNorm Dos-ErgoPlus
 

1- Οδηγίες-Ρυθμιση για λειτουργία των προγραμμάτων σε Windows 10, 8, 7, Vista

2- Για να μη έχετε πρόβλημα με αρχεία βοήθειας(Help)  -

       Για Windows 8-10

        -Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο winhlp32-xp. και αποσυμπιέστε το στο c:\" (root) του δίσκου

        -Τρέξτε στο μενού( με δεξί κλικ στο "Εναρξη")  το Command prompt (administrator).

        -πάμε στο c:\windows      c:\   [enter]           cd windows [enter]

        -Αντιγράφουμε το παλιό winhlp32.exe π.χ.   copy  winhlp32.exe   winhlp32-10.exe

        -Αντιγράφουμε το νέο  winhlp32.exe   copy  c:\winhlp32.exe 


     Για Windows Vista       Για Windows 7 (32Bit)      Για Windows 7 (64Bit)

Κατεβάστε το σχετικό βοηθητικό αρχείο από τη Microsoft


3-  Το Borland Database Engine (BDE) (IniDb)

1. ErgoWin32

 

ErgoWin32 version 2.23.29  (7-2-2018)
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων Ergowin

Απο το 3ο τρίμηνο 2004,  η ενημέρωση των τιμαριθμικών γίνεται  μόνο μέσα από την εφαρμογή "ErgoWin32" (τελευταία  Γ' 2012  15/1/2014)


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων της οδηγίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή                                          Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017    

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC)      ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC).

ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ >> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


 Καθορισμός Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.  ΦΕΚ 1956Β 7-6-2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!


(*****  ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους ****)
Δείτε τα "Ενημερωμένα"(12/12/2014) Τιμολόγια 2013

του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α ́ 116) και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού (Τέως ν.3263/2004 )


Νέα Ανάλυση τιμών ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΤΕΠ (ΠΡΝ) 16-9-2005  [ΦΕΚ 383Β/24-3-2005 (pdf)] - Ισχύει μόνο για ΠΚΤΜΝΕ !! 

Οι συντελεστές για τις Αναθεωρήσεις (από 1ο 2004 ειναι με 6 δεκαδικά !!!)
  1oυ Τριμ. 2010 "ana103a.cab" (19-7-2011)   (διορθωμένοι)

  2oυ Τριμ. 2010 "ana103b.cab"   3oυ Τριμ. 2010 "ana103c.cab"   4oυ Τριμ. 2010 "ana103d.cab" (19-7-2011)

  1oυ Τριμ. 2011 "ana113a.cab" (7-10-2011)  3oυ Τριμ. 2011 "ana113c.cab"  (28-12-11)

ΝΕΟ-Διόρθωση >>  2oυ Τριμ. 2011 "ana113b.cab" (10-1-12)

4oυ Τριμ. 2011 "ana113d.cab"    1oυ Τριμ. 2012 "ana123a.cab"  (24-7-13)

  2oυ Τριμ. 2012 "ana123ba.cab"   3oυ Τριμ. 2012 "ana123bc.cab"  (και Διορθώσεις 15-1-14)

 

Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης  ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΩΝ info5a1.txt


2. ErgoLand 

Οι Αναθεωρήσεις για το ERGOLAND είναι κοινά αρχεία  με αυτά του  ERGOWIN.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από παραπάνω ( 1.   ERGOWIN 32 )

Τελευταία  έκδοση του

  ErgoLand version 2.13.41 (7-2-2018) ΜΟΝΟ για ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων


Αντιμετώπιση αλλαγής Φ.Π.Α. 18-19-21-23-24..%     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!


Ενημερωμένα Βοηθητικά Αρχεία Αρθρων(17-10-2014)

(αποσυμπιέστε τα στον κατάλογο \ErgoTech\DB)


Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης ErgoLand info7.txt 
Aμεση Ενημέρωση από το INTERNET (Πρόγραμμα και αναθεωρήσεις)
Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο ΕrgoLand.pdf   Και Help ErgoLand.hlp  (9-3-2009)

3. ErgoMetr
Τελευταία έκδοση του ErgoMetr version 1.78.00 (13-6-2017)

Με ΝΕΑ δυνατότητα -Δημιουργία συγκριτικού πίνακα δαπάνης επιμέτρησης σε Excel
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων

Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο ΕrgoMetr.pdf   Και Help ErgoMetr.hlp  (20-9-2004)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης info10.txt 


4. ErgoNorm
 

 

 

 

(ErgoMath)

ErgoNorm Version 1.46 (9-5-2014)
Δυνατοτητα εισαγωγής Αξίας Ασφάλτου με έκπτωση επί του οφέλους
Εκτύπωση προσφοράς με βάση το "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
 
ErgoMath Version 4.60N3 (15-6-2004) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Υπ. Απόφαση Δ17α/03/62/ΦΝ402 / 6-6-2003 (ΦΕΚ 755Β 11-6-2003)
 (Προϋπολογισμοί σε Ευρώ  Εγκύκλιος 36 Δ11δ/518/3/13-12-2001)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης info1.txt
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ErgoMathversion 6.71N(16-6-04)
ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  ERGOMATH 6.ΧΧ
5. ErgoCAD-I Τελευταία  έκδοση του ErgoCAD-I version 1.82 (22-12-2012) 
Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης info6b.txt 

6. Ergo
FinancesPlus
-
Finances32

Τελευταία  έκδοση του FinancesPlus version 3.14.1  (10-01-2018)

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων
Δυνατότητα σύνδεσης ή και ψηφιοποίησης(Scanner) Συνημμένων-Σχετικών Εγγράφων-Αρχείων
(Τιμολόγια Συμφωνητικά κλπ σε Εργα, πρόσωπα, Κινήσεις, υλικά κλπ)

Ενημερώστε- την παλαιότερη εκδοση του FinacesPlus.
Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "Update"


Τελευταία  έκδοση του Ergo-Finances32  version 2.20 (21-1-2013)

(2.19.4 Νέα εκτύπωση παραστατικών ανα κέντρο κόστους)

2.19.2: Διόρθωση σε πρόβλημα νέου λογαριασμού τράπεζας)
(2.19.1: Βελτίωση επεξεργασίας - εκτύπωσης επιταγών)  (2.19 : Αυτόματο BackUp αρχείων και εκτύπωση απόδειξης πληρωμών)
 Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε Update

7. 
Ergograph32
 
 

 

 

Τελευταία  έκδοση του ErgoGraph32  version 1.33  (29-6-2018)
Τώρα και με δυνατότητα εκτυπώσεων με λεκτικά σε οποιαδήποτε γλώσσα

Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε Update


ErgoGraf(Dos)         Η τελευταία  έκδοση του ErgoGraf  version 4.18 (29-3-2003)
(επικεφαλιδα στις εκτυπώσεις)
 Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης
info4.txt
8. ErgoPlus
 Αναθεωρήσεις  :

!!!! Οι συντελεστές έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι με 6 δεκαδικά (από το 1ο 2004) . Στα αρχεία όμως για το Ergoplus τα δεκαδικά έχουν περιοριστεί σε 4 με αποκοπή (όχι στρογγυλοποίηση) των 2 τελαιταίων δεκαδικών.
   

  1oυ Τριμ.2011 "a11synt.zip"    2oυ Τριμ.2011 "b11synt.zip"     3oυ Τριμ.2011 "c11synt.zip" 

  4oυ Τριμ.2011 "d11synt.zip"    1oυ Τριμ.2012 "a12synt.zip"   

  2oυ Τριμ.2012 "b12synt.zip"   3oυ Τριμ.2012 "c12synt.zip"        (7-1-2014)

 Παλαιότερα αρχεία)
 Οδηγίες αποσυμπίεσης και χρήσης info2.txt


Η τελευταία  και ΤΕΛΙΚΗ έκδοση του  ErgoPlus version 6.6E (31-12-2005)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης info2b.txt
Οδηγίες μετατροπής συνεχιζόμενου Εργου από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ info2c.txt
B.  Demos - Help κ.λ.π. Κατεβάστε demos & help files