Ατταλείας 9  Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : (210) 9370032, 9347234 - 697.2014286 
τηλ.-fax: 210.9347234 email:  nkyra@tee.gr
 Μήπως είστε ο κατάλληλος 
συνεργάτης για μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΦΙΛ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Demo - Help
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στείλτε μας το email σας για να σας ενημερώνουμε για ότι νεότερο
Ενημερώσεις  Προγραμμάτων - DownLoads

10-1-2018
Για τους κανονικούς νόμιμους χρήστες & συνδρομητές
 (Κρατήστε το [Shift] του πληκτρολογίου και Πατήστε με το ποντίκι στις ΜΠΛΕ περιγραφές για να καταβάσετε το σχετικό αρχείο)
Άμεση Μετάβαση >> ErgoWin32 ErgoLand ErgoMetr ErgoFinances32 ErgoGraph32 ErgoNorm Dos-ErgoPlus
 

1- Οδηγίες-Ρυθμιση για λειτουργία των προγραμμάτων σε Windows 10, 8, 7, Vista

2- Για να μη έχετε πρόβλημα με αρχεία βοήθειας(Help)  - Κατεβάστε το σχετικό βοηθητικό αρχείο από τη Microsoft


3-  Το Borland Database Engine (BDE) (IniDb)

1. ErgoWin32

 

Απο το 3ο τρίμηνο 2004,  η ενημέρωση των τιμαριθμικών γίνεται 
μόνο μέσα από την εφαρμογή "ErgoWin32" (τελευταία  Γ' 2012  15/1/2014)
Νέα Ανάλυση τιμών ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΤΕΠ (ΠΡΝ) 16-9-2005  [ΦΕΚ 383Β/24-3-2005 (pdf)] - Ισχύει μόνο για ΠΚΤΜΝΕ !! 

Οι συντελεστές για τις Αναθεωρήσεις (από 1ο 2004 ειναι με 6 δεκαδικά !!!)
  1oυ Τριμ. 2010 "ana103a.cab" (19-7-2011)   (διορθωμένοι)

  2oυ Τριμ. 2010 "ana103b.cab"   3oυ Τριμ. 2010 "ana103c.cab"   4oυ Τριμ. 2010 "ana103d.cab" (19-7-2011)

  1oυ Τριμ. 2011 "ana113a.cab" (7-10-2011)  3oυ Τριμ. 2011 "ana113c.cab"  (28-12-11)

ΝΕΟ-Διόρθωση >>  2oυ Τριμ. 2011 "ana113b.cab" (10-1-12)

4oυ Τριμ. 2011 "ana113d.cab"    1oυ Τριμ. 2012 "ana123a.cab"  (24-7-13)

  2oυ Τριμ. 2012 "ana123ba.cab"   3oυ Τριμ. 2012 "ana123bc.cab"  (και Διορθώσεις 15-1-14)

 

Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης  ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΩΝ info5a1.txt


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (4-8-17)----ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (2017)                                                                                                                     ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC)          ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC).


Αριθμ. απόφ. 182/2016     ΦΕΚ 4269 Β/30-12-2016

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 1

Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) (DOC      Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων) (DOC).

(Και το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).


Αρχεία διακηρύξεων 2015 (.doc)  Ισχύουν υποχρεωτικά για δημοπρατήσεις μετά την 6-5-2015

Βασικές διαφορές διακηρύξεων  2013-2015   - Το σχετικό ΦΕΚ  664Β /21-4-2015.

Προηγούμενα αρχεία 2013  - Οδηγία για  "Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων" 2013

Το σχετικό ΦΕΚ    2897Β /15-11-2013.


(*****  ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους ****)
Δείτε τα "Ενημερωμένα"(12/12/2014) Τιμολόγια 2013

του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α ́ 116) και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού (Τέως ν.3263/2004 )


ErgoWin32 version 2.23.28  (18-11-2017)
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων Ergowin

2. ErgoLand 

Οι Αναθεωρήσεις για το ERGOLAND είναι κοινά αρχεία  με αυτά του  ERGOWIN.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από παραπάνω ( 1.   ERGOWIN 32 )

Τελευταία  έκδοση του

  ErgoLand version 2.13.40 (20-7-2017) ΜΟΝΟ για ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων


Αντιμετώπιση αλλαγής Φ.Π.Α. 18-19-21-23-24..%     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!


Ενημερωμένα Βοηθητικά Αρχεία Αρθρων(17-10-2014)

(αποσυμπιέστε τα στον κατάλογο \ErgoTech\DB)


Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης ErgoLand info7.txt 
Aμεση Ενημέρωση από το INTERNET (Πρόγραμμα και αναθεωρήσεις)
Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο ΕrgoLand.pdf   Και Help ErgoLand.hlp  (9-3-2009)

3. ErgoMetr
Τελευταία έκδοση του ErgoMetr version 1.78.00 (13-6-2017)

Με ΝΕΑ δυνατότητα -Δημιουργία συγκριτικού πίνακα δαπάνης επιμέτρησης σε Excel
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων

Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο ΕrgoMetr.pdf   Και Help ErgoMetr.hlp  (20-9-2004)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης info10.txt 


4. ErgoNorm
 

 

 

 

(ErgoMath)

ErgoNorm Version 1.46 (9-5-2014)
Δυνατοτητα εισαγωγής Αξίας Ασφάλτου με έκπτωση επί του οφέλους
Εκτύπωση προσφοράς με βάση το "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
 
ErgoMath Version 4.60N3 (15-6-2004) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Υπ. Απόφαση Δ17α/03/62/ΦΝ402 / 6-6-2003 (ΦΕΚ 755Β 11-6-2003)
 (Προϋπολογισμοί σε Ευρώ  Εγκύκλιος 36 Δ11δ/518/3/13-12-2001)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης info1.txt
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ErgoMathversion 6.71N(16-6-04)
ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  ERGOMATH 6.ΧΧ
5. ErgoCAD-I Τελευταία  έκδοση του ErgoCAD-I version 1.82 (22-12-2012) 
Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης info6b.txt 

6. Ergo
FinancesPlus
-
Finances32

Τελευταία  έκδοση του FinancesPlus version 3.14.1  (10-01-2018)

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων
Δυνατότητα σύνδεσης ή και ψηφιοποίησης(Scanner) Συνημμένων-Σχετικών Εγγράφων-Αρχείων
(Τιμολόγια Συμφωνητικά κλπ σε Εργα, πρόσωπα, Κινήσεις, υλικά κλπ)

Ενημερώστε- την παλαιότερη εκδοση του FinacesPlus.
Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "Update"


Τελευταία  έκδοση του Ergo-Finances32  version 2.20 (21-1-2013)

(2.19.4 Νέα εκτύπωση παραστατικών ανα κέντρο κόστους)

2.19.2: Διόρθωση σε πρόβλημα νέου λογαριασμού τράπεζας)
(2.19.1: Βελτίωση επεξεργασίας - εκτύπωσης επιταγών)  (2.19 : Αυτόματο BackUp αρχείων και εκτύπωση απόδειξης πληρωμών)
 Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε Update

7. 
Ergograph32
 
 

 

 

Τελευταία  έκδοση του ErgoGraph32  version 1.31  (4-12-2014)
Τώρα και με δυνατότητα εκτυπώσεων με λεκτικά σε οποιαδήποτε γλώσσα

Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε Update


ErgoGraf(Dos)         Η τελευταία  έκδοση του ErgoGraf  version 4.18 (29-3-2003)
(επικεφαλιδα στις εκτυπώσεις)
 Οδηγίες αποσυμπίεσης και εγκατάστασης
info4.txt
8. ErgoPlus
 Αναθεωρήσεις  :

!!!! Οι συντελεστές έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι με 6 δεκαδικά (από το 1ο 2004) . Στα αρχεία όμως για το Ergoplus τα δεκαδικά έχουν περιοριστεί σε 4 με αποκοπή (όχι στρογγυλοποίηση) των 2 τελαιταίων δεκαδικών.
   

  1oυ Τριμ.2011 "a11synt.zip"    2oυ Τριμ.2011 "b11synt.zip"     3oυ Τριμ.2011 "c11synt.zip" 

  4oυ Τριμ.2011 "d11synt.zip"    1oυ Τριμ.2012 "a12synt.zip"   

  2oυ Τριμ.2012 "b12synt.zip"   3oυ Τριμ.2012 "c12synt.zip"        (7-1-2014)

 Παλαιότερα αρχεία)
 Οδηγίες αποσυμπίεσης και χρήσης info2.txt


Η τελευταία  και ΤΕΛΙΚΗ έκδοση του  ErgoPlus version 6.6E (31-12-2005)
Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης info2b.txt
Οδηγίες μετατροπής συνεχιζόμενου Εργου από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ info2c.txt
B.  Demos - Help κ.λ.π. Κατεβάστε demos & help files