Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210).9370032, 9347234 - 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr

Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για ErgoLand
Πληροφορίες για το ErgoGraph32

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ErgoNorm

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES


 Κατεβάστε ενημερώσεις και εφαρμογές
Κατεβάστε demos & help files

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

E r g o M e t r 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Νέο  σύγχρονο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα γενικών (αναλυτικών και συνοπτικών) επιμετρήσεων-αναφορών σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ.  Με δυνατότητα δημιουργίας έργου-λίστας άρθρων με επιλογή άρθρων από έτοιμο αρχείο με ΟΛΑ τα επίσημα-ημιεπίσημα άρθρα). 
Για WINDOWS 98. Me, 2000,XP κ.λ.πErgoMetr 
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα γενικών επιμετρήσεων σε έργα από το ERGOWIN και ERGOLAND ( ή και χωρίς αυτά)

ErgoMetr.pdf  (20-9-2004) Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο και "Ανοίξτε το"  με το Acrobat 

ErgoMetr.hlp Κατεβάστε ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help)

Δυνατότητες:

Α' ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

• Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού αναλυτικών επιμετρήσεων σε κάθε έργο 
Κάθε αναλυτική επιμέτρηση μπορεί να περιέχει οσαδήποτε άρθρα. 
• Κάθε άρθρο μπορεί να υπολογίζεται από απεριόριστο αριθμό "γραμμών" υπολογισμού. 
• Κάθε «γραμμή» μπορεί να αποτελείται από  κείμενα και υπολογισμούς με οποιαδήποτε ανάμιξη. Οι υπολογισμοί μπορούν να αναφέρονται σε αποτέλεσμα άλλου άρθρου ή και ποιο συγκεκριμένα στο αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης γραμμής. 
• Κάθε «γραμμή» μπορεί να έχει μια σύντομη περιγραφή 20 χαρακτήρων που τυπώνεται σε ξεχωριστή  στήλη στη αρχή και αριστερά από την κυρίως «γραμμή». 
• Κάθε "γραμμή" υπολογισμού  μπορεί να περιέχει (ή να προέρχεται από) τυπολόγιο υπολογισμού και σχήμα, από Αρχείο σχημάτων- τυπολογίων ή να περιέχει αναλυτικούς υπολογισμούς πρακτικά απεριόριστων πλήθους και δυνατοτήτων πράξεων. 
• Σε κάθε "γραμμή" υπολογισμού  μπορούμε να καθορίσουμε «Κωδικό». Το αποτέλεσμα  της γραμμής αυτής μπορεί να κληθεί και να υπεισέλθει σε υπολογισμό  σε άλλη γραμμή στο ίδιο άρθρο ή και σε άλλο (αλληλεπίδραση υπολογισμών). 
• Το αποτέλεσμα των υπολογισμών καταχωρείται σε 4 διαφορετικές στήλες με δυνατότητα μεταφοράς από μια στήλη στη  δεξιότερη με εκτέλεση νέου υπολογισμού. 
• Δυνατότητα σχεδίασης σχημάτων σε κάθε γραμμή υπολογισμού με εισαγωγή από οποιουδήποτε αρχείου bitmap (*. bmp). 
• Δυνατότητα αντιγραφής γραμμής(ών) (με πολλαπλή επιλογή με Ctrl+κλικ)   υπολογισμού στο ίδιο ή άλλο άρθρο.
• Δυνατότητα Αντιγραφής άρθρου με όλα τα αναλυτικά στοιχεία στη ίδια ή σε άλλη επιμέτρηση.
• Αποθήκευση αναλυτικών επιμετρήσεων σε εξωτερικό αρχείο για μεταφορά.
• 
Β' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
• Συγκεντρωτικές επιμετρήσεις (σεντόνι με στήλες) με απεριόριστο τυπικά αριθμό άλλων επιμετρήσεων (ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ), Με δυνατότητα μεταφοράς σε Excel. 
• Σε κάθε επιμέτρηση μπορούμε να έχουμε εκτός από την ποσότητα που προκύπτει από σχετικούς υπολογισμούς και ποσότητα που καταχωρεί ο χρήστης για διάφορες χρήσεις.

Γ' ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 
• Aρχείο με σχήματα και τύπους υπολογισμών με απεριόριστο αριθμό εγγραφών

Αμεση ενημέρωση Λογαριασμών – Ανακεφαλαιωτικών στο ErgoLand

Αμεση ενημέρωση—αναβάθμιση του προγράμματος μέσω internet.