Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210).9370032, 9347234 - 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr

 

Τώρα και έκδοση  ErgoGraphPLUS για εταιρίες εμπορίας σιδηρού οπλισμού με δυνατότητα εκτύπωσης Ετικετών-Labels για συνοδευτικό ταμπελάκι στα σίδερα.
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για ErgoLand
Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ErgoNorm

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES
 
 

Ενημερώσεις Προγραμμάτων

Κατεβάστε demos & help files
Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ErgoGraph32
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τώρα και με δυνατότητα εκτυπώσεων με λεκτικά σε οποιαδήποτε γλώσσα

To μοναδικό πρόγραμμα (σε windows 32bit) για επεξεργασία επιμετρητικών πινάκων σιδηρού οπλισμού. σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
Εκτύπωση-σχεδίαση σχημάτων με τα επιμέρους μήκη, απλούστατη προσθήκη νέων σχημάτων, πλήρης διαχείριση αρχείων σχημάτων και αρχείων πινάκων.
Είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης και επιμέτρησης σιδηρού οπλισμού που απευθύνεται σε μελετητές, εργολάβους, κατασκευαστές καθώς και σε εμπόρους - προμηθευτές σιδήρου οπλισμού.
Δημιουργεί και επεξεργάζεται πίνακες οπλισμού με ευκολία μεταβολής ταξινόμισης, ομαδικής αντιγραφής γραμμών,  άμεσο συνοπτικό  υπολογισμό μηκών και βαρών 

Για WINDOWS 98. Me, 2000, XP, Vista, 7, 8  κ.λ.π

ΕrgoGraph32.hlp. Κατεβάστε (Αποσυμπιέστε) και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ του προγράμματος


ErgoGraph32
(Πάρτε το παντού και σε  USB  stick 8GB ΤΙΜΗ 325 €. +ΦΠΑ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 • Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού πινάκων οπλισμού σε κάθε έργο 
 • Δυνατότητα αντιγραφής πίνακα-επιμέτρησης για επεξεργασία παρόμοιων πινάκων. 
 • Δυνατότητα δημιουργίας Συγκεντρωτικών Επιμετρήσεων.
 • Έτοιμη βιβλιοθήκη με έτοιμες μορφές Τροποποίηση - επέκταση από τον χρήστη της βιβλιοθήκης με τις τυπικές μορφές. Εισαγωγή και επεξεργασία ειδικών μορφών (π.χ. σπειροειδή οπλισμό κυκλικών υποστυλωμάτων, ειδικά σενάζ, και μανδύα ορθογωνικών υποστυλωμάτων.
 • Δυνατότητα Ομαδοποίησης σχημάτων για ευχερέστερη αναζήτηση.
 • Δημιουργία αρχείου - πίνακα οπλισμού με εκτέλεση των υπολογισμών τεμαχίων και συνολικού μήκους ράβδου. 
 • Εισαγωγή πρακτικά απεριόριστου αριθμού εγγραφών-μορφών, διαστασιολόγηση, επιλογή διατομής (Φ) και Stahl πλήθους ομοίων μελών και ομοίων τεμαχίων ανά μέλος.
 • Κάθε εγγραφή μπορεί να έχει μια περιγραφή 80 χαρακτήρων που τυπώνεται σε ξεχωριστή στήλη στη αρχή και αριστερά από το σχήμα 
 • Εκτυπώσεις Πινάκων οπλισμών με σχεδίαση των σχημάτων και αναγραφή σε κάθε "σπάσιμο" του σίδερου του αντίστοιχου μήκους.
 • Δυνατότητα αντιγραφής γραμμής(ών) (με πολλαπλή επιλογή με Ctrl+κλικ) υπολογισμού στο ίδιο ή άλλο πίνακα
 • Έτοιμο αρχείο με τύπους(Stahl) -Μανδύες -διαμέτρων με δυνατότητα εμπλουτισμού του αρχείου με νέους τύπους μανδύα κλπ.

 •  

   
   
   

  ΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ
   

 • ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 • ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ