Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : 2109370032, 2109347234  - 697.2014286 
fax: 2109347234

email: nkyra@tee.gr

Τώρα  

Αναλυτική Οικονομική Διαχείριση έργων

Εταιρίες, Έργα, Κέντρα κόστους, Συνεταίροι, Ταμείο, Επιταγές, Τράπεζες, ΕΚΚΟ, Υλικά, Τιμές υλικών,
 Αναλυτικό ημερολόγιο εργατικών, Μισθοδοσία, ΙΚΑ ΑΠΔ κλπ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
(ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΠ 2015
)

Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για ErgoLandΠληροφορίες για ErgoCad-IΠληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ErgoNorm
Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Εφαρμογές DOS

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές
Κατεβάστε demos & help files

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ WINDOWS (32 bit Delphi) 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ErgoGraph32 2005-2014
μοναδικό πρόγραμμα (σε windows 32bit) για επεξεργασία επιμετρητικών πινάκων σιδηρού οπλισμού. σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
Εκτύπωση-σχεδίαση σχημάτων με τα επιμέρους μήκη, απλούστατη προσθήκη νέων σχημάτων, πλήρης διαχείριση αρχείων σχημάτων και αρχείων πινάκων.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΚΝΤΜ
ErgoWin-32
To σύγχρονο, πανίσχυρο (αλλά και ευκολόχρηστο) πρόγραμμα για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης  και τευχών δημοπράτησης, σύνταξης Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ. Πάντα ενημέρωμένο με τα νέα τιμολόγια & τιμαριθμικές
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoLand To νέο πανίσχυρο πρόγραμμα για τα Δημόσια Εργα 
Ανακεφαλαιωτικοί - Συγκριτικοί. Πίνακες, Συμπληρ. συμβάσεις Λογαριασμοί, αναθεωρήσεις, Εργασίες κατ’ αποκοπή,  Υλικά επί τόπου (Πλήρης διαχείριση απορρόφησης) , προκαταβολές.  ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
(και με δυνατότητα επεξεργασίας Χρονοδιαγράμματος GΑΝTΤ & PΕRΤ & Παρακολούθηση προόδου)

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ErgoCAD
ErgoCAD-I
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής.
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)
ErgoMetr
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΕΥΕΛΙΚΤΟ-ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ πρόγραμμα γενικών επιμετρήσεων σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (και χωρίς αυτά)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΕΡΓΟΥ
ErgoNorm2005
Πρόγραμμα παρακολούθησης και εφαρμογής διαδικασίας κατάθεσης προσφορών και έλεγχο ομαλότητας προϋπολογισμού προσφοράς και προσδιορισμό της οικονομικότερης (Ομαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Ergo-Finances 32

Βελτίωση τρόπου άμεσης εξόφλησης ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Νέα βελτιωμένη έκδοση και με πλήρη υποστήριξη  ποσών σε Ευρώ
και  πληρέστερη επεξεργασία επιταγών-αξιογράφων
To σύγχρονο Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης  έργων.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ (EuroCalculator) (Νέα έκδοση) 
κατεβάστε (και αποσυμπιέστε) δωρεάν ένα χρήσιμο μετατροπέα Ευρώ<> Δραχμές)  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ SUPERCALCULATOR)